06 52 71 21 72
>

ZOEKT U MIDDELEN OM UW BEDRIJF TE ONTWIKKELEN?

Jeroen
van Beugen

Senior adviseur

Businessplannen

Starters, maar ook ondernemers die medewerking en geld nodig hebben voor bedrijfsuitbreiding of andere investering kan ik helpen met het maken van een goed ondernemingsplan met financiële onderbouwing. Het fundament voor uw bedrijf en de sleutel naar een succesvolle aanvraag voor benodigde vergunningen en financiën!

Advies en interim voor de ontwikkeling van mens, product en proces

Met netwerk, middelen en advies kan ik u helpen bij de ontwikkeling van de factor mens, product en proces binnen uw organisatie.

Subsidie advies

Met mijn verregaande kennis en praktijkervaring (22 jaar) van subsidies, stel ik mijn opdrachtgevers in staat de subsidiemiddelen te realiseren waar ze recht op hebben.

  • Matching van uw uitdaging met bestaande en toekomstige subsidieregelingen.
    Door middel van een gesprek probeer ik een goed beeld te krijgen van uw voorgenomen investering. Vervolgens ga ik die, o.a. aan de hand van de meest complete en exclusieve subsidiedatabase, matchen met bestaande en toekomstige regelingen. Hiervan krijgt u schriftelijke rapportage en advies.

  • Aanvraag
    De dynamiek van regelingen is groot. Er is sprake van toenemende competitie tussen aanvragers van subsidie om door de aanvraagronde te komen. Ik verzorg desgewenst de aanvraag voor u van A tot Z. En geef daarbij op voorhand aan welke input / content vanuit uw organisatie gevraagd wordt. Met mijn bewezen trackrecord en betrokkenheid zorg ik voor de snelste weg naar het beste resultaat voor u.

  • Administratie
    We adviseren u bij het voldoen aan de in de beschikking gestelde subsidievoorwaarden. Denk daarbij aan de administratieve voorwaarden, AO/IC, rapportages en bevoorschotting. Daarbij maakt het ons niet uit of het gaat om een relatief klein subsidieproject of om een groot en complex Europees gesubsidieerd traject. Ik zorg voor correcte en goed controleerbare eindafrekeningen.

Subsidiemanagement

Wilt u altijd helde inzicht hebben in voor u relevante subsidieregelingen? Wilt u uw subsidie inkomsten optimaliseren? Wilt u dat de subsidievoorwaarden geborgd zijn in een effectieve administratieve organisatie? Subsidiekennis en vaardigheden overdragen aan uw collega’s ? Dan is subsidiemanagement het instrument voor u! Aan de hand van een bewezen methode ondersteun ik grote werkgevers (grootbedrijf, onderwijsinstellingen, gemeenten, provincies) bij het opzetten van een aanpak waarmee er in uw organisatie structurele aandacht en exclusieve kennis beschikbaar is om subsidiekansen optimaal te benutten. En niet onbelangrijk voor een goede borging en beheer van de toegekende middelen. Voor een samen te bepalen periode en tijdsinzet ben ik de aanjager van het subsidiebewustzijn binnen uw organisatie en informeer uw medewerkers over financieringskansen. Daarbij ben ik de vraagbaak en aanspreekpunt over subsidies, fondsen of over ideeën voor nieuwe projecten met subsidiepotentie. Ik adviseer over spelregels en procedure bij een aanvraag. En help bij het opstellen en indienen van de aanvraag. Door middel van een effectieve administratieve organisatie wordt financieel en inhoudelijk gerapporteerd richting financiers en management.

Projectplannen en projectmanagement

Een doel zonder plan blijft een wens! Ik kan helpen uw wensen te vertalen naar concrete doelstellingen. En hiervoor een projectplan op te stellen. Ik neem u werk uit handen door onderzoek te doen, interviews te houden en al dan niet met andere projectmedewerkers content te genereren die nodig is voor en goed plan: situatieschets, uitdaging, doelstelling, resultaat, afbakening, risico’s, afhankelijkheden, werkzaamheden en fasering, planning, begroting, kwaliteit, informatie en projectorganisatie. Tevens ben ik beschikbaar als projectmanager voor projecten op het gebied van o.a. regionale ontwikkeling, onderwijs en werkgelegenheid.

Jeroen
van Beugen

Senior adviseur