06 52 71 21 72
>

Cultuur en recreatie


Oyfo – Techniekmuseum

In opdracht van het Techniekmuseum HEIM (nu Oyfo) en in samenwerking met de gemeente Hengelo heb ik een aanvraag opgesteld in het kader van de EFRO- regeling, prioriteit 3 “Attractieve steden”. En heb ik de cofinanciering door sponsors georganiseerd.

Met deze middelen is platform van samenwerkingspartners uit bedrijfsleven en onderwijs opgericht voor het ontwikkelen van een permanente expositie over duurzame Energie en Innovatie. Technologische oplossingen op het gebied van duurzame energie wordt spelenderwijs zichtbaar gemaakt aan de bezoekers.

Projectomvang €400.000. Projectduur: 2 jaar.  Projectpartners: Universiteit Twente, Cogas, Siemens, Twence, Urenco en ROC van Twente.

Flierefluiter Raalte – Product Markt Partner Combinatie

In opdracht van de Flierefluiter in Raalte een businesscase geschreven voor de uitbreiding van het bedrijf zodat er het hele jaar door gespeeld kan worden in de grootste speeltuin van Overijssel. Landschapskenmerken zijn hierbij benut. Evenals samenwerking met lokale bedrijven gericht op het aantrekkelijker en sterker maken van de vrijetijdssector. 

Projectomvang €500.000. Projectduur: 2 jaar. Projectpartners: Flierefluiter, Go-kids, Rosahoeve, Overesch.

(Maak)industrie


Dovideq Medical BV

Advies en subsidieadvies tijdens het ontwikkelproces, klinische validering en de eerste stap naar het (internationaal) vermarkten van de ScopeControl®. Dit is een test- en meetapparaat ontwikkeld om de kwaliteit van endoscopen te verifiëren en kwaliteitsborging te waarborgen.

Weekamp deuren

Weekamp is toonaangevend producent van houten binnen- en buitendeuren. Het R&D team begeleid bij de innovatie van producten en processen. Thema’s daarbij waren o.a.: brandwerendheid van deuren vergroten, verduurzaming grondstoffen en isolatie.

Zorg


RIBW- Businesscase nieuwe zorglocaties

Het op basis van desk- en fieldresearch samenstellen van een heldere analyse per voorgenomen locatie. In de analyse wordt tenminste inzicht verschaft in: de mogelijkheden (trends en ontwikkelingen, de wederkerigheid, best practices) en randvoorwaarden (ruimtelijk, partners) van de combinatie Wonen, Werken en Welzijn op de betreffende locatie.

Op basis van de analyse hebben we per locatie een uitgewerkte businesscase gemaakt, bestaande uit: de beschrijving van de meest passende combinatie van Wonen, Werk en Welzijn. De voortbrengingskosten en meerjarenexploitatie (incl. regelgeving en subsidies).

RIBW-Businessplan Restaurant Vidiveni

Onder het motto “De Stap naar buiten” is aan de Jufferenwal 17 te Zwolle, een woon- werkvoorziening voor RIBW-cliënten gerealiseerd bestaande uit 21 appartementen. Voor de invulling van de commerciële ruimte onder het pand heb ik RIBW begeleid bij het schrijven van een businessplan voor een leer-werk bedrijf: restaurant Vidiveni.

In het restaurant wordt gekookt met voornamelijk lokale, seizoensgebonden, eerlijke en herleidbare producten. Daarbij wordt nauw samen gewerkt met regionale leveranciers, die dezelfde passie delen voor eerlijke producten. Daarnaast is restaurant Vidiveni een leer-/werkbedrijf voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

De leerlingen leren het horeca-vak van de aanwezige leermeesters in samenwerking met diverse partijen. Een brede opleiding of werkervaringsplek, waarbij zowel ervaring op wordt gedaan in de keuken als de bediening. Daardoor zijn er verschillende dagbestedingsplekken, waar de leerlingen steeds zelfstandiger leren te werken.

Opdrachtgever: RIBW. Partners: o.a. Deltion College, Dimence, Werkgevers servicepunt

Zorgacademie

Het projectplan geschreven en de opstartfase begeleid: het vormen van een nieuw regionaal samenwerkingsverband bestaande uit de onderwijsinstellingen in de beroepskolom (VMBO-MBO-HBO), de werkgevers in de Zorg en relevante kennispartners. De samenwerking moest leiden tot coproductie van een nieuw competentiegericht onderwijsmodel dat voorziet in de wensen vanuit de vraagkant en waarin het loopbaanleren (fysiek en digitaal) centraal staat.

Projectduur: 3 jaar. Projectomvang: 1.000.000 Partners: ROC Tilburg, VMBO, Avans, Fontys, Calibris, Transvorm, de Wever, Thebe, Stichting Maasduinen, ‘t Heem, Schakelring, Twee Steden ziekenhuis, Elisabeth ziekenhuis, Volckaert SBO en Zorgnetwerk Midden Brabant

De Zorgacademie is inmiddels een effectieve en betekenisvolle netwerkorganisatie van zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid, die via diverse projecten werken aan een toekomstbestendige zorgsector.

Overheid


Leren en Werken Opmaat

In opdracht van de provincie Noord Brabant een samenwerkingsverband geformeerd om het beleid rondom een “leven lang leren” te effectueren in Noord Brabant. Met het samenwerkingsverband een platform opgezet (leerwerkloket). Een adviespunt waar werkenden, werkzoekenden en jongeren zonder startkwalificatie gematcht worden aan de voor hen juiste duale opleiding op EVC traject.

Projectomvang: 400.000 per jaar. Projectduur: 4 jaar. Projectpartners: Provincie Noord Brabant, gemeente Tilburg, BZW, CWI en de grotere werkgevers in Midden Brabant.

HRM Servicepunt

Projectplan en ondersteuning projectleider bij het opzetten van sectorservicepunten voor o.a. transport & logistiek, zorg, techniek, horeca & toerisme en zakelijke dienstverlening. Een werkmodel gemaakt voor een gemeenschappelijk HRM-dienstverleningsconcept voor werkenden en werkzoekenden vanuit gemeente, CWI en onderwijs.

Projectduur: 3 jaar. Projectomvang €1.800.000. Opdrachtgevers: Gemeente Tilburg, Werkbedrijf, ROC Tilburg, De Rooi Pannen, Fontys, Avans, Sectorfondsen, BZW, Transvorm en FME.

Onderwijs


Onderwijs & Ondernemerschap

Projectplan geschreven en projectmanagement gevoerd over “Startpunt, onderwijs & ondernemerschap”. Een project om ondernemerschap te stimuleren in het onderwijs. Samenwerking met het bedrijfsleven, praktische content en opdrachten in het reguliere onderwijs en zelfs een nieuwe leerroute tot gevolg.

Projectomvang: € 480.000. Projectduur: 2 jaar. Projectpartners: ROC Tilburg, Noorderpoort College, Rijn Ijssel College, ROC Eindhoven, Nova College, KvK Tilburg, Gemeente Tilburg, Jumbo supermarkten, M&S Mode en Zeeman Textielsupers.

Milieu en energie


Allure bouw

Begeleiden van een productinnovatie. Een technisch nieuwe bouwkundige oplossing die energiezuinige efficiënte verwarming biedt waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame bronnen.