06 52 71 21 72
>

SLIM regeling voor ondernemers

SLIM Subsidie aan te vragen tot en met 30 maart!

Er is een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf.

Subsidiabele activiteiten

Er kan voor de volgende activiteiten subsidie aangevraagd worden:

  • De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;

Met de openstelling van dit tijdvak treedt ook een wijziging van de regeling in werking. MKB-ondernemers kunnen bij de subsidieverlening een voorschot aanvragen van 50% van het toegekende subsidiebedrag. Het resterende bedrag wordt na vaststelling van de einddeclaratie van aanvragers toegekend.

Subsidie

Per aanvraag kan er maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80% van de subsidiabele kosten.

Meer weten?

Wil je meer weten over de regeling. Of toetsen of jouw voorgenomen activiteiten/ investeringen passen binnen deze regeling. Of voor het volledig ontzorgd worden in aanvraag en afwikkeling. Ik plan graag een vrijblijvend adviesgesprek met je in. Jeroen van Beugen (06-52712172) of per mail jeroen@vbeugen.nl

 

 

Bel of WhatsApp mij gerust voor meer informatie

Jeroen
van Beugen

Senior advisor

06-527 12 172